Fáilte go dti suiomh idirliona Rang a 3 !!

Rang a 3 Christina
Tá muid an ghnóthach i mbliana leis an méid atá ar siúl againn. Is rang an-mhaith muid agus bíonn muid go deas le chéile an t-am at fad! I mbliana tá muid ag freastail ar ranganna snámh, damhsa gaelach agus fidil. Bíonn muid ag seinnt an feadóg sa rang agus tá go leor poirt ar eolas againn! Is maith linn corpoideachas, agus déanann muid Drámaíocht sa halla go minic!
Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh as na griangraifeanna!

Tionscnamh Scríobh Leabhair Rang 3 Christina

Tá muid tar éis an Scriobh Leabhar a chriochnú! Chuaigh go leor leor obair isteach in sna leabhair seo agus tá muid fior-bhródúil astu. Bhi teideal againn ar nós Mé Féin, Na Bróga Draiochta agus Molly an Madra! Bhi siad thar a bheith suimúil agus rinne muid go leor dréachtú agus ath-dhréachtú chun go mbeadh siad foirfe! Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh as iad a léamh :)

Comhgháirdeachais le Calym agus le Ella a bhuaigh Gradaim dá gcuid leabhair. Bhí siad íontach,beidh deis ag an bheirt acu dul chuig an Radisson i mí Meitheamh chun é seo a cheiliúradh lena tuismitheoirí!

Seachtain na Gaeilge Rang a 3 Christina

Bhain muid an-taitneamh as Seachtain na Gaeilge agus d'fhoghlaim muid chun 'Céili' a dhéanamh(damhasa),ghléas muid suas mar charachtair as leabhair a thaitnionn linn, rinne muid tráth na gceist agus ghlac muid páirt i gcomórtas Ealaine bunaite ar an Seanfhocal is fearr linn! Bhi muid fior ghnóthach ach bhain muid taitneamh as a bheith gléasta suas agus a bheith ag labhairt Gaeilge le chéile! :)

Coirm Gael-Linn
Ghlac Rang a 3 Christina agus Máire páirt sa Choirm Gael-Linn i mbliana. Fuair muid dhá ghradam don obair ar fad a chuir muid isteach ann. Chan muid amhráin ar nós Béan na mBó agus Beidh Aonach Amárach, shinn muid port ar an bhfreadóig agus ar an bhfidil ar nós Tá na Báid agus Seáinin ar a Rothar agus chomh maith le sin rinne muid damhsa gaelach! Tháinig neart tuismitheoiri chun muid a fheiceáil ar an stáitse agus i ndiadh an choirm bhi fear grinn ag déanamh cleasanna, bhi sé an-mhaith ar fad. Bhi muid an-sásta leis an choirm agus tá muid an-bhrodúil as an méid obair agus cleaachtadh a rinne muid dó:)


Rang a 3 Christina Seachtain Eolaíochta
I rith an seachtain Eolaíocht chuaigh timpeall ag na hárd ranganna agus rinne siad taispeántais Eolaíochta dúinn in sna ranganna, bhí siad fíor shuimúil!
Tá muid tar éis go leor obair a chur isteach in san Discovery Primary Science Project chomh maith, rinne muid go leor tuairgnimh agus d'fhoghlaim muid go leor uaidh an tionscnamh seo! Féach ar na griangraifeanna go léir atá againn:)

Bí Sábháilte ar an mBóthar! Rang a 3 Christina

Chuaigh muid ar siúlóid chun go mbeadh muid in ann na contúrtaí ar fad atá ar an mbóthar a aithint agus chun go mbeadh muid in ann teacht aníos le bealaí níos sábháilte chun siúl ar scoil! Bhí an-lá againn, chonaic muid go leor rudai contúrtach ar nós gloine briste ar an mbóthar! Bhí deis againn siúl ó chosán go cosán chun taispeáint don múinteoir agus na tuismitheoirí go bhfuil muid cúramach ar an mbóthar :)

Lá na bpancóga!Bhí an-spraoi againn ag déanamh na pancóga.. ghléas muid suas, bhí hataí agus aprúin againn! D'ith muid iad le liomóid, seacláid agus subh, bhí siad an-bhlasta go deo! :)

Turas go dtí Atlantaquaria 2009

Bhí lá an-deas ag Rang 3 nuair a d'imigh siad go dtí an Atlantaquaria i mBóthar na Trá. Dhí an turas mar chuid don tionscnamh Discover Primary Science. Bhí 57 páiste ar fad ann ó Rang 3 Máire agus Christina. Is áit álainn an Atlantaquaria agus bhí an-chuid rudaí le déanamh ann. Bhreathnaigh muid ar chrosóg mhara agus go leor rudaí eile. Bhí an-lá againn ar fad!

Operation Christmas Child 2009

Ghlac Rang 3 páirt i Operation Christmas Child arís i mbliana. Thug gach páiste sa rang bosca deas Nollag isteach lán le bronntanaisí beaga do na páistí bochta.

Babaró 2009


Chuaigh Rang 3 Máire agus Christina go dtí an Dubhlann le haghaidh dráma Babaró. Bhi an lá fuar agus fliuch ach bhí an dráma go maith. Bhí an halla lán le páistí G.M.A. agus páistí ó scoileanna eile.